Кадастровий номер земельної ділянки

Про поняття «кадастровий номер земельної ділянки», про створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, можливостей ефективної обробки і управління інформацією у відповідній інформаційній системі, підтримки зв’язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами – у статті експертів Асоціації.

Відповідно до ст. 193 Земельного Кодексу України (далі – ЗКУ), державний земельний кадастр – це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів.

Відповідно до ст. 202 ЗКУ, державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у складі державного реєстру земель. Державний реєстр земель складається з двох частин:

а) книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок;

б) Поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку.

Але чіткого визначення, що таке кадастровий номер земельної ділянки, ЗКУ не містить. Разом з тим земельна ділянка є нерухомим майном. Виходячи з цього і скориставшись Тимчасовими методичними вказівками щодо присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення державного земельного кадастру: кадастровий номер – унікальний (не повторюється на всій території України) номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки і зберігається за нею на весь час її існування.

Відповідно ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952 (далі – Закон № 1952) реєстраційний номер – це індивідуальний номер об’єкта нерухомого майна, який присвоюється кожному окремо визначеному об’єкту нерухомого майна при проведенні державної реєстрації права власності на нього.

Тим більше, що до 11.02.2010 р. в ст. 25 Закону № 1952 фігурував не реєстраційний, а саме кадастровий номер нерухомого майна.

Дані про кадастровий номер і місцерозташування земельної ділянки містяться в індексній кадастровій карті, яка заводиться на кожний такий номер територіальними органами Держкомзему. В електронному виді індексні кадастрові карти передаються в Центр Держкомзему для здійснення перевірки кадастрових номерів земельних ділянок, ведення державного реєстру земель і автоматизованої системи державного земельного кадастру.

Для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, можливостей ефективної обробки і управління інформацією у відповідній інформаційній системі, підтримки зв’язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами запроваджується єдина система кадастрової нумерації земельних ділянок. Система забезпечує унікальність кадастрового номера кожної земельної ділянки протягом всього періоду її існування, підтримує механізм обігу земельних ділянок (таких, наприклад, як відокремлення частини, об’єднання тощо), зручна та гнучка з точки зору процедур комп’ютерної реалізації, а також несе в собі додаткову інформацію щодо географічного місця положення земельної ділянки в межах адміністративно-територіального устрою.

Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною як для сільської місцевості, так і для населених пунктів і діє на всій території України. Кадастрові номери присвоюються всім земельним ділянкам, які знаходяться у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб.

Структура кадастрового номера земельної ділянки є однорідною на всій території України і має ієрархічну структуру:

I рівень – номери областей, міст державного підпорядкування (Київ, Севастополь);

II рівень – номери адміністративних районів, міст обласного підпорядкування, а також районів у містах державного підпорядкування;

III рівень – номери сільських, селищних рад, міст районного підпорядкування або підпорядкованих міськраді, райраді міст, номери районів міст обласного підпорядкування, номери кадастрових зон в містах державного підпорядкування;

IV рівень – номери сільських населених пунктів, кадастрових зон на території сільських (селищних) рад за межами населених пунктів, номери кадастрових кварталів у містах (смт);

V рівень – номер земельної ділянки.

Для зручності побудови і подальшого використання кадастрового номера земельні ділянки в містах (смт) об’єднуються в кадастрові квартали, які в свою чергу можуть об’єднуватись у великих містах в кадастрові зони. Межі кадастрових кварталів (зон) проходять по зовнішніх межах земельних ділянок (кварталів) і таким чином мають точно визначену геодезичну границю.

Кадастровий номер земельної ділянки являє собою послідовність номерів кожного рівня (починаючи з І), відокремлених один від іншого двокрапкою. Відсутні рівні кодуються нулями.

При переході прав на земельні ділянки до нового правовласника або при зміні переліку прав у відношенні до земельної ділянки номер ділянки не змінюється.

При відокремленні частини земельної ділянки, об’єднанні земельних ділянок або інших операціях, пов’язаних з регулюванням меж земельних ділянок, новим ділянкам після їх формування присвоюються нові кадастрові номери.

Також дані про присвоєні кадастрові номери містять:

 • черговий кадастровий план;
 • реєстр кадастрових номерів;
 • відомості про обробку теодолітного ходу і визначені координат поворотних точок кордонів земельної ділянки;
 • план кордонів земельної ділянки чи кадастровий план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки.

Зверніть увагу, кадастровий номер як таковий присвоюється земельній ділянці при виникненні права власності на неї. В силу того що земельний кадастр існує в Україні доволі давно, всі землі, які відносяться до її території, вже комусь належать і такий кадастровий номер мають.

У відповідності до ст. 132 ЗКУ угоди, які передбачають перехід права власності на земельну ділянку, повинні містити в собі її кадастровий номер. Відповідно, без такого номеру нотаріус не засвідчить дану угоду. Угоди про перехід права власності на земельні ділянки укладаються в письмовій формі та нотаріально посвідчуються. Угоди повинні містити:

 1. а) назву сторін (прізвище, ім’я та по батькові громадянина, назва юридичної особи);
 2. б) вид угоди;
 3. в) предмет угоди (земельна ділянка з визначенням місця розташування, площі, цільового призначення, складу угідь, правового режиму тощо);
 4. г) документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку;
 5. ґ) відомості про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки;
 6. д) відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання земельної ділянки за цільовим призначенням (застава, оренда, сервітути тощо);
 7. е) договірну ціну;
 8. є) права та обов’язки сторін;
 9. ж) кадастровий номер земельної ділянки;
 10. з) момент переходу права власності на земельну ділянку.

Також істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на ці об’єкти. (ч. 6 ст. 120 ЗКУ).

Отже, неможливо укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки або жилого дому, на якій він знаходиться, без оформлення кадастрового номеру.


Читати також:

 1. Черговість права викупу землі буде зафіксовано законодавчо.
 2. ВР спростила реєстрацію земельних ділянок

Тема : Business Consultancy