Податок на додану вартість

Платниками податку є:

1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному Податковим кодексом;

2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку;

3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також:

 • особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством;
 • особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із МКУ, а також будь-які інші особи, що використовують податкову пільгу, яку для них не призначено;

4) особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;

5) особа – управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном;

6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави;

7) особа, уповноважена вносити податок з об’єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Об’єктом оподаткування є операції з:

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, у тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України;

в) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту або реімпорту

г) вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту;

ґ) з метою оподаткування цим податком до експорту також прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг), які перебувають у вільному обігу на території України, до митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони;

д) з метою оподаткування цим податком до імпорту також прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг) з-під митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, для їх подальшого вільного обігу на території України;

е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом

Належність операцій до імпортних або експортних має визначатися відповідно до Митного кодексу України.

База оподаткування для більшості операцій визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. Звичайною вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору.

Ставка податку по операціях з поставки товарів (робіт, послуг) та по імпортних операціях становить 20 відсотків (з 1 січня 2014 року – 17 відсотків), які нараховуються на базу оподаткування, тобто на їх договірну вартість (або на вартість за звичайними цінами).

Для операцій експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацією, оформленою відповідно до вимог митного законодавства та постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом, ставка оподаткування становить 0 відсотків.

Податок на додану вартість не справляється, коли поставка відбувається не на території України.

Не є об’єктами оподаткування податком на додану вартість:

 • операції, пов’язані з емісією та рухом цінних паперів, та операції, пов’язані з торгівлею цінними паперами за грошові кошти або цінні папери;
 • операції з передачі товарів у схов, концесію, а також у лізинг (оренду), крім фінансового лізингу;
 • надання послуг зі страхування, співстрахування або перестрахування;
 • операції з обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти);
 • надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту тощо;
 • виплати у грошовій формі заробітних плат, пенсій, стипендій, субсидій, дотацій;
 • реорганізація юридичних осіб.

Крім того, Податковий кодекс передбачає, що від оподаткування звільнені окремі платники та операції (переважно гуманітарного характеру). Наприклад:

 • постачання вітчизняних продуктів дитячого харчування та дитячого асортименту для немовлят;
 • постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами;
 • постачання товарів реабілітації та спеціального призначення для інвалідів та інших пільгових категорій населення;
 • постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню;
 • постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я;
 • постачання (передплата) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок;
 • постачання житла, крім їх першого постачання;
 • надання благодійної допомоги;
 • операції з постачання послуг з перевезення пасажирів та вантажів через митну територію України.

З метою ведення податкового обліку крім звичайних первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку платники ПДВ повинні при здійсненні операцій з постачання товарів (робіт, послуг) виписувати податкові накладні та складати спеціальні податкові регістри: реєстри отриманих та виданих податкових накладних. Форму та порядок складання таких документів регламентовано наказами ДПС України.

Правила нарахування та сплати податку залежать від виду операцій та контрагентів, які беруть участь у таких операціях.

Законом встановлено особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон, окремі правила оподаткування: для туристичної діяльності; оподаткування послуг від нерезидентів; спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства, а також рибальства; діяльності, пов’язаної з виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріатом.

Платниками податку на додану вартість щомісячно до органів податкової служби подається декларація, нараховується та сплачується податок. Для визначення суми податкового зобов’язання з ПДВ співставляється сума податку, нарахована по операціям постачання товарів (робіт, послуг), та сума податку, сплачена (нарахована) при придбанні товарів (робіт, послуг) у інших платників для здійснення оподатковуваних операцій. Позитивна різниця підлягає сплаті до бюджету, а від’ємна – відшкодуванню або враховується при визначенні податкового зобов’язання в наступному періоді.