Податок на прибуток

Об’єктом оподаткування при визначенні податку на прибуток є:

  • прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду;
  • а також дохід (прибуток) нерезидента з джерелом походження з України.

Ставка податку на прибуток підприємств поступово зменшується та становить:

  • з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно – 23 відсотки;
  • з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно – 21 відсоток;
  • з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно – 19 відсотків;
  • з 1 січня 2014 року – 16 відсотків.

Декларація з податку на прибуток складається та подається до податкових органів за І квартал, півріччя, три квартали та рік наростаючим підсумком з початку року.

Податковим кодексом встановлено окремі правила оподаткування для операцій з розрахунками в іноземній валюті, операцій з пов’язаними особами, дивідендів, операцій з цінними паперами та корпоративними правами, операцій з відступленням права вимоги, провадження спільної діяльності без створення юридичної особи, операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями, операцій лізингу (оренди), для неприбуткових установ і організацій тощо.