Дизайнерські та поліграфічні послуги

1. Дизайнерські послуги:

 • Розроблення оригінал-макетів
 • Верстка (книжна, журнальна, газетна)
 • Підготовка  фотоматеріалів
 • Підготовка засобів  для презентації, ескізів, розміток, макетів тощо
 • Інші дизайнерські послуги.

2. Літературне  редагування, переклад, коректура

3. Підготовка матеріалів до друку:

 • Набір тексту, фотонабір, додрукарська  підготовка даних, у т.ч. сканування й оптичне розпізнавання символів/тексту
 • Підготовка  файлів  із даними  для мультимедійних засобів (для друкування на папері, СD, у мережі Інтернет)
 • Організація виготовлення  друкарських форм
 • Організація оброблення копій на друкарській пластині за принципом  «з комп’ютера на пластину» (у т.ч. на фотополімерній  пластині)
 • Організація виготовлення  пластин і кліше для рельєфного штампування або друкування
 • Інші послуги, пов’язані з підготовкою до друку.

4. Друкарські роботи:

 • Друк (офсетний, цифровий, шовкотрафаретний, різографія).

5. Постдрукарські  роботи

 • Фальцювання, обрізання, брошурування, комплектування, скріплення, тиснення, нанесення вибіркового лаку
 • Інші види постдрукарських робіт.

6. Консультаційна  підтримка в сфері поліграфічної діяльності:

 • Надання консультацій з питань організації видавничої справи, реєстрації видань тощо
 • Надання консультаційної допомоги у підборі матеріалів
 • Надання консультаційної допомоги  у виборі оптимальних методів друку
 • Надання консультаційної допомоги  з питань дотримання  фірмового стилю
 • Надання інших консультаційних послуг у сфері поліграфічної діяльності.