Оцінка майна та землі

Центр економіко-правового забезпечення

Члени Асоціації консалтингових фірм – Центр економіко-правового забезпечення готові на високому професійному рівні та в найкоротші строки надати такі послуги:

Проведення експертної оцінки вартості майна та майнових прав:

 • оцінка нерухомих речей (нерухомості, нерухомого майна);
 • оцінка машин та обладнання;
 • оцінка дорожніх транспортних засобів;
 • оцінка літальних апаратів;
 • оцінка судноплавних засобів;
 • оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів (у тому числі товарів (продукції), та тих, що є культурною цінністю;
 • оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (у тому числі брендів, торгових марок, товарних знаків, патентів);
 • оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • оцінка бізнесу, торговельної марки;
 • інвестиційна оцінка;
 • рецензування звітів про оцінку майна;

Експертна грошова оцінка земель.

Виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт:

 • побудова і розвиток знімальних мереж;
 • геодезичні роботи з інвентаризації та встановлення меж земельних ділянок;
 • топографічні зйомки 1: 500 – 1: 1 000 та їх поновлення;
 • кадастрові зйомки, топографічні роботи для забезпечення основи різних кадастрів;

Консультаційна допомога:

 • консультації з питань майнових прав та порядку купівлі-продажу майна;
 • консультації щодо ефективності інвестицій та сприяння в їх залученні;
 • проведення досліджень ринку нерухомості за напрямами оцінки.

Зворотній зв'язок:

Прізвище та ім’я

Ваш E-Mail (обязательно)

Компанія

Посада

Контактний телефон

Зміст запитання: